• .

  • halo... to my

  • Zakochani są wśród nas…

  • Nasza szkoła pięknieje!

  • Bardzo kocham swoich dziadków...

O szkole

W skład Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku wchodzą:

 

Społeczne Przedszkole nr 1 STO w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku

 

 

 

 

Zasady funkcjonowania uczniów Zespołu Szkół STO w Białymstoku

 

Szkoła jest naszym drugim domem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jej funkcjonowanie. Jesteśmy wspólnotą. Szanujemy się nawzajem
i przestrzegamy zasad:

 

  1.  Kulturalnie zachowujemy się w szkole i poza nią.
  2.  Nie wychodzimy poza teren szkoły. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
  3.  Jesteśmy punktualni, dbamy o porządek w klasie i w szkole.
  4.  Dbamy o własny rozwój. Systematycznie przygotowujemy się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczymy.
  5.  Postępujemy zgodnie z dobrem całej społeczności szkolnej, angażujemy się w życie klasy i szkoły.

Newsletter