Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 11 lutego 2020 r. obchodzimy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). W naszej szkole prowadzimy następujące działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu:

  • Quiz i ankiety o bezpieczeństwie w sieci dla klas młodszych i starszych;
  • Tablice i gazetki szkolne informujące o DBI 2020;
  • Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry „Bezpiecznie Tu i Tam”, filmów z serii „Sieciaki”, „Plik i Folder”;
  • Lekcje poświęcone DBI: prezentacja i omówienie filmów edukacyjnych, pogadanki, przygotowanie klasowych gazetek;
  • Zajęcia pozalekcyjne promujące cyfrowe bezpieczeństwo oraz pozytywne wykorzystywanie Internetu;
  • Kampania informująca rodziców o problematyce bezpieczeństwa on-line w domu i w szkole (ulotki, foldery);
  • Udział w Konferencji z okazji DBI 2020, która odbędzie się 11 lutego w Warszawie zorganizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Czytaj więcej: Dzień Bezpiecznego Internetu

UWAGA -zmiana planu lekcji

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

Bardzo proszę o sprawdzenie planu lekcji.

od 2.02.2020 r. nastąpiły nieznaczne zmiany.

.......................................

Aktywna tablica

W 2019 roku Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku otrzymała wsparcie za pośrednictwem Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171 STO w Białymstoku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

 

http://proteko.pl/userfiles/image/aktywna%20tablica/aktywna-tablica-info.png

W ramach programu nasza szkoła została wyposażona w 3 interaktywne monitory dotykowe.

Wysokość wsparcia wyniosła 14 000 zł.