Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 11 lutego 2020 r. obchodzimy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). W naszej szkole prowadzimy następujące działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu:

  • Quiz i ankiety o bezpieczeństwie w sieci dla klas młodszych i starszych;
  • Tablice i gazetki szkolne informujące o DBI 2020;
  • Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gry „Bezpiecznie Tu i Tam”, filmów z serii „Sieciaki”, „Plik i Folder”;
  • Lekcje poświęcone DBI: prezentacja i omówienie filmów edukacyjnych, pogadanki, przygotowanie klasowych gazetek;
  • Zajęcia pozalekcyjne promujące cyfrowe bezpieczeństwo oraz pozytywne wykorzystywanie Internetu;
  • Kampania informująca rodziców o problematyce bezpieczeństwa on-line w domu i w szkole (ulotki, foldery);
  • Udział w Konferencji z okazji DBI 2020, która odbędzie się 11 lutego w Warszawie zorganizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

 

Dzień Bezpiecznego Internetu odbywa się 11 lutego 2020 r. (wtorek).

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska on-line. W nadchodzącym roku zwrócimy szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Co roku, Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji celów wpisanych w obchody DBI. Jednym z nich jest organizacja konferencji z okazji DBI, adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Konferencja z okazji DBI 2020 odbędzie się 11 lutego w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).  Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Partnerami tegorocznej edycji są: Facebook Polska oraz Google Polska.