Wyniki egzaminów ósmoklasisty !

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020 r. będą do odebrania w szkole w dniach:

 

  • 31 lipca 2020 r. w godzinach 13.00 – 15.00;
  • 3 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.00 – 15.00;
  • 4 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Do oryginałów zaświadczeń zostaną dołączone dwie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie!

                                                                                                                                       Dyrektor szkoły