Polska biega...

W dniu 22 maja 2016 r. został zorganizowany otwarty bieg po ścieżkach Miejskiego Parku Zwierzynieckiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” i „STO biega” VII

Białostocki Bieg Masowy pod hasłem: Bieganie. To  nas rodzinne. Długość trasy wynosiła ok. 5 km.

Nasza szkoła była jednym ze współorganizatorów tej akcji obok PZS CEZAS Białystok i BOSiR.

Celem akcji było propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego ruchu na świeżym powietrzu.

W akcji brali udział nauczyciele i uczniowie naszej szkoły w charakterze biegaczy i wolontariuszy.

Za poświęcenie swojego czasu i wysiłek włożony w propagowanie zdrowego stylu życia dziękujemy.