Społeczne Przedszkole nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, powstało z naturalnej potrzeby zapewnienia naszym przedszkolnym wychowankom kontynuacji edukacji w klasach I – III na najwyższym poziomie.

Przedszkole posiada odrębny statut, akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób jego funkcjonowania. Maskotką będącą naszym znakiem rozpoznawalnym jest zając o imieniu Mieszko, a hasłem przewodnim ,,Przedszkolna paczka zajączka szaraczka”, które jest nieformalna nazwą przedszkola, wyłonioną w wyniku konkurs, którego zwyciężczynią została uczennica kl. II Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku .

SP_nr1_STO
SP_nr1_STO
Detail Download
SP_nr1_STO
SP_nr1_STO
Detail Download
SP_nr1_STO
SP_nr1_STO
Detail Download
SP_nr1_STO
SP_nr1_STO
Detail Download
SP_nr1_STO
SP_nr1_STO
Detail Download
SP_nr1_STO
SP_nr1_STO
Detail Download
SP_nr1_STO
SP_nr1_STO
Detail Download