Dnia 20 października 2015 roku o godzinie 10:00 odbyło się ślubowanie klasy pierwszej.

W uroczystości tej wzięła udział klasa pierwsza wraz z wychowawcami, klasa 0, Dyrektor Szkoły oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej szkoły.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Uczniowie klasy pierwszej zapoznawali się i wdrażali do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasa pierwsza przygotowała na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Dyrektora Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pan Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Przy tej okazji wychowawcy wręczyli uczniom okolicznościowe dyplomy, legitymacje szkolne i maskotki. Złożyli też życzenia wielu sukcesów w nauce. Klasa 1 otrzymała również od Dyrektora dużego, pluszowego psa – maskotkę. Potem odbyła się sesja zdjęciowa.

Rodzice przygotowali w sali poczęstunek dla swoich dzieci. Po posiłku uczniowie posadzili przed szkołą drzewko. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.

kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download
kl.1 ślubowanie
kl.1 ślubowanie
Detail Download