Sprzątamy świat

       Jak co roku, u progu jesieni, rozpoczyna się wielkie sprzątanie świata. 15 września uczniowie klasy II wzięli udział w  ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017” pod hasłem  „Nie ma śmieci – są surowce”. Wydarzenie miało na celu podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz współodpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu. Wszyscy chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w przedsięwzięciu. Przez cały czas dopisywały nam świetne humory, piękna pogoda, ale także wspaniała zabawa.   

      Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Mamy wielką nadzieję, że tego typu działania zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia. Jeszcze raz potwierdziła się stara maksyma, że razem możemy zrobić dużo dobrego.