Ślubowanie uczniów klas I

Pierwszoklasiści ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO są już pełnoprawnymi uczniami. 20 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Mariusz Łupiński dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.

Zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do prezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, zaprezentowanie tańca oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji wszyscy, potwierdzili, iż dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty". Na koniec pierwszoklasiści wspólnie zasadzili drzewo.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.