Medal "Diligentiae - za pilność"

Medal „Diligentiae – za pilność”

3 września podczas Miejskiej Inauguracji roku szkolnego 2018/2019 Prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski wyróżnił najpilniejszych uczniów oraz ich mistrzów-nauczycieli. Otrzymali oni z rąk Prezydenta medale „Dilegenitae – za pilność”. Wyróżnienie w formie okolicznościowego medalu i certyfikatu, przyznawane jest raz w roku szkolnym w kategoriach „Uczeń” oraz „Nauczyciel” nominowanego ucznia. To prestiżowa nagroda dla osób, które swoją postawą, przykładem życia i postępowania są wzorem dla innych.

 Wyróżnienie to stanowi kontynuację tradycji sprzed ponad dwustu lat, kiedy król Stanisław August Poniatowski ustanowił medal „Diligentiae” dla uhonorowania najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród nagrodzonych była nasza uczennica Społecznego Gimnazjum nr 4 STO – Anna Cukrowska oraz pani Elżbieta Miezio -  nauczycielka języka polskiego.

 GRATULUJEMY SERDECZNIE!!!.