Biegi przełajowe

W czwartek 04.10.2018 w rekordowej jak dotychczas ilości uczestników (35 uczniów) braliśmy udział w Biegach Przełajowych. Takiej frekwencji na zawodach nie mogą się powstydzić nawet duże szkoły.

Nie obyło się bez sukcesów. Lidka Pietrzycka przybiegła na 3 miejscu a Piotr Walentynowicz na 6. Równie bardzo dobrze pobiegli Tadeusz Pietrzycki, Tomek Parish , Hubert Backiel, Michał Klimowicz, Lidja Parish, Franek Czeremcha, Bartosz Fryska, Stanisław Trojanowski oraz wielu innych uczniów. Podkreślam że byli tam uczniowie ze wszystkich szkół w Białymstoku czyli w jednym roczniku startuje grubo ponad  100 osób. Pozostali uczestnicy znacznie poprawili swoje wyniki w stosunku do poprzedniego roku i również dzięki nim pozycja naszej szkoły się rośnie ponieważ starujemy jako jedna drużyna.

 Na razie czekamy z niecierpliwością na wyniki drużynowe. Mam nadzieję że z roku na rok Młodzież będzie równie chętnie brała udział  w zawodach sportowych i dbała o swoją kondycję.