Ślubowanie klas I

Pierwszoklasiści naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. W poniedziałek 22 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. Zanim jednak uczniowie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności, które mogli podziwiać zaproszeni goście.

Wszystkim pierwszoklasistom  życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.