„Dla każdego dziecka, dzieciństwo” - Klub Szkół Unicef

„Dla każdego dziecka, dzieciństwo” - Klub Szkół Unicef

20 listopada po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który był również 30 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji podjęliśmy wiele ciekawych inicjatyw. Uczniowie przyłączyli się do akcji #GoBlue, tworzyli wspólnie plakaty, książeczki o prawach dziecka, nagrywali filmiki, grali i układali puzzle Unicef-u, a najmłodsi zaśpiewali piosenkę „Kolorowe dzieci”. Koordynatorem działań była p. Małgosia B.

Dziękuję wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy włączyli się w obchody tego dnia!