Prezentujemy nasze projekty gimnazjalne 2017

Projekt gimnzajalny „Woda – niezwykła substancja”

 12 czerwca 2017 r. w obecności p. dyrektora, nauczycieli i uczniów trzech klas odbyła się prezentacja projektu gimnzjalnego.  Uczniowie klasy drugiej i trzeciej pod kireownictwem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych opracowali zadadnienia związane z wodą:

biologia

  • Czy życie bez wody jest możliwe? Znaczenie wody dla żywych organizmów.
  • Woda jako środowisko życia ( od eugleny do wieloryba)

chemia

  • Budowa cząsteczek wody i wynikające stąd jej właściwości.
  • Woda jako rozpuszczalniki następstwa tego faktu
  • Zanieczyszczenia wód.Jak racjonalnie korzystać z wody?

fizyka

  • Wybrane zjawiska fizyczne dotyczące wody i ich znaczenie w przyrodzie.

geografia

  • Sztuczne zbiorniki wodne w okolicach Białegostoku:

             Zbiornik Zygmunta Augusta w Knyszynie i zbiorniki wodne w Ogrodniczkach

             Zbiornik Siemianówka i Zalew w Dojlidach

 Projekt uświadomił uczniom bardzo duże znaczenie wody w rozwoju życia i cywilizacji na Ziemi oraz problem niedostatku wody pitnej na świecie i konieczność jej oszczędzania, ze szczególnym uwzględnieniem Polski .