Nauczyciele

Przydział obowiązków nauczycielom  Zespołu Szkół STO  w Białymstoku  zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły - Pobierz

Przydział czynności dodatkowych dla nauczycieli w roku szkolnym  - Pobierz

Dokumentacja wychowawcy klasy - Pobierz

Wykaz obowiązków i zadań asystenta wychowawcy klasy 0 - Pobierz

Wykaz obowiązków i zadań asystenta wychowawcy klasy I, II, III - Pobierz

Wykaz obowiązków i zadań asystenta wychowawcy klasy IV, V, VI, IG, IIG, III G - Pobierz

Plan pracy pedagoga szkolnego - Pobierz