Społeczne Przedszkole STO

Społeczne Przedszkole nr 1 STO w BIAŁYMSTOKU

O NAS

Społeczne Przedszkole nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, powstało z naturalnej potrzeby zapewnienia naszym przedszkolnym wychowankom kontynuacji edukacji w klasach I – III na najwyższym poziomie.

Przedszkole posiada odrębny statut, akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób jego funkcjonowania. Maskotką będącą naszym znakiem rozpoznawalnym jest zając o imieniu Mieszko, a hasłem przewodnim ,,Przedszkolna paczka zajączka szaraczka”, które jest nieformalna nazwą przedszkola, wyłonioną w wyniku konkurs, którego zwyciężczynią została uczennica kl. II Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku .

Nasze drzwi otwarte są dla wszystkich, którzy pragną rozwijać się w duchu wspierania inteligencji dominujących oraz wzmacniania tych słabszych. Dla nas każde dziecko jest zdolne i każde ma wiele talentów - tych widocznych i tych, które pomagamy odkryć również dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie indywidualnych predyspozycji i talentów każdego ucznia, wychodzących naprzeciw wychowankom i rodzicom. Nauka nie opiera się tylko na obowiązującym programie MEN, ale również na wielu projektach, prezentacjach, rozszerzonych zajęciach językowych, fakultatywnych oraz  indywidualnych autorskich programach. Mamy do zaproponowania 33 godziny zajęć dydaktycznych w tygodniu ze specjalistami w zakresie: edukacji przedszkolnej, języka angielskiego, szachów, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, rytmiki, wychowania fizycznego oraz religii czy etyki.

Oddział przedszkolny zapewnia uczniom optymalne warunki poznawcze oraz szybkie przyswajanie wiedzy gwarantujące osiągnięcie sukcesu na miarę własnych możliwości. Nasza ,,zerówka” jest miejscem, gdzie w oparciu o uniwersalne wartości: szacunek, tolerancję, praworządność kształci się ambitnych, empatycznych, świadomych swojej wartości, niezależnych w myśleniu i samodzielnych w działaniu młodych ludzi. Uczymy dzieci, jak się uczyć by nauka sprawiała im radość.

KADRA

Sukces każdego ucznia jest pracą zespołową nauczycieli. Kadrę pedagogiczną stanowi sprawdzony zespół młodych, wykształconych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła obu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pracujących równorzędnie, dbających o przyjazną atmosferę również podczas zajęć w świetlicy. Nasi nauczyciele są profesjonalistami. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. W swojej pracy, wykorzystają najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują opiekę, edukację i wychowanie dzieci na najwyższym poziomie. Wszyscy nauczyciele współpracujący w oddziale przedszkolnym posiadają wysokie kwalifikacje.

Zapewniamy dzieciom optymalne warunki rozwoju fizycznego poprzez doświadczenie instruktorów, którzy prowadzą również środowe zajęcia na basenie.

Na bazie najnowszych technologii, w jakie wyposażona jest sala przedszkolna, uczniowie w naturalny sposób korzystają z tych narzędzi wzbogacając i urozmaicając swój warsztat pracy.

Radość, jaką promieniują nasi uczniowie na co dzień, jest dla nas siłą napędową w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i przekazywania wiedzy. Wypracowane przez nas metody nauczania wspierają pracę w grupie, ale jednocześnie uczą samodzielnego dochodzenia do rozwiązań.

Współpracę z rodzicami opieramy na rzetelnym przekazie informacji o realizowanych treściach i postępach uczniów. Inicjujemy spotkania grupowe oraz indywidualne, organizujemy warsztaty i spotkania tematyczne. Dzięki tej współpracy szereg ciekawych imprez, wyjazdów i warsztatów miało już miejsce, a kolejne są planowane. Stanowimy prawdziwie zintegrowane środowisko pasjonatów wiedzy.

MISJA

Nasze Przedszkole jest placówką niepubliczną,  której celem jest zapewnienie uczniom optymalnych warunków do poznawania Polski, świata i przyswajania wiedzy gwarantujących im osiągnięcie sukcesu na miarę własnych możliwości. Miejscem, gdzie w oparciu o uniwersalne wartości: szacunek, tolerancję, praworządność kształci się ambitnych, empatycznych, świadomych swojej wartości, niezależnych w myśleniu i samodzielnych w działaniu młodych ludzi. Placówką, która nie tylko uczy dzieci jak się uczyć by nauka sprawiała im radość, ale odkrywającą i rozwijającą ich pasje i talenty. Misją przewodnią szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia umożliwiający poznanie i odkrywanie siebie dla przyszłości.

 

Misję wypełnimy osiągając szczegółowe cele, do których należą:

 1. Twórcza współpraca Zarządu z dyrektorem, rodziców z nauczycielami, między nauczycielami i uczniami (uczniowie, rodzice i nauczyciele są współgospodarzami szkoły).
 2. Gwarancja wysokich wyników nauczania przez profesjonalnie przygotowaną, nieustannie doskonalącą się kadrę.
 3. Rozwijanie miękkich kompetencji uczniów, niezbędnych w dorosłym życiu, niemierzalnych przez egzaminy zewnętrzne.
 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu ich dzieci oparte na wspólnie wybranych wartościach.
 5. Zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny w szkole.
 6. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy.
 7. Wdrażanie nowoczesnej oferty edukacyjnej zapewniającej zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych naszych uczniów.
 8. Zapewnienie sprawnego system zarządzania i komunikacji.

Dzisiaj już wiemy, co trzeba robić jutro, by radzić sobie pojutrze.

 

ŚWIETLICA

 • Świetlica szkolna działa w godzinach 7.15 – 8.00 i 13.00 – 17.00 w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu wychowawczego.
 • Organizacja zajęć w świetlicy umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
 • Rodzice deklarują pisemnie (Karta zgłoszenia) chęć korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej.
 • Regulamin i program opiekuńczo – wychowawczy świetlicy jest dostępny dla rodziców w świetlicy.

WYPOSAŻENIE

Sala przedszkolna została zaprojektowana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie najmłodszych. Sala gimnastyczna, boisko, plac zabaw świetlica, pracownia komputerowa to elementy zaplecza szkoły, w której znajduje się przedszkole, podnoszące jakość świadczonych w oddziale przedszkolnym usług. Jesteśmy świadomi, że estetyka i kolorystyka wnętrz  mają bezpośredni wpływ na samopoczucie naszych wychowanków, dlatego staramy się, aby wszystkie pomieszczenia były miejscem, w których chce się przebywać. Wierzymy, że obcowanie z dobrym wzornictwem jest dodatkowym elementem edukacyjnym kształtującym wrażliwość estetyczną i przestrzenną młodych ludzi, która zaowocuje w ich przyszłym życiu.

Nowoczesne wnętrza wyposażyliśmy w wysokiej jakości meble i sprzęty. Specjalnie zaprojektowane ławki i krzesła pomagają dzieciom w utrzymaniu porządku i dbają o postawę dzieci, a spersonalizowane szafki znajdujące się w szatni, będącej częścią wspólną sali lekcyjnej pozwalają na pozostawianie w szkole podręczników, zeszytów i pomocy naukowych. Miejscem uwielbiany przez dzieci są kąciki relaksacji i indywidualnej zabawy.

 

Galeria zdjęć przedszkola:

   
 • Zająca Mieszko
 • Wyposażenia sal
 • Pracujących, uśmiechniętych dzieci z wychowawcami oraz podczas innych zajęć.
 • Plac zabaw
 • Zajęcia na basenie, w pracowni plastycznej, w sali gimnastycznej, w sali komputerowej.
 • Zajęcia integracyjne.