Wyniki egzaminów zewnętrznych

Wyniki egzaminów zewnętrznych /gimnazjum , szkoła podstawowa/ 2019 - Pobierz

Wyniki egzaminów zewnętrznych /gimnazjum / 2018 - Pobierz

Wyniki egzaminów zewnętrznych /gimnazjum /  2017 - Pobierz

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 - Pobierz

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 - Pobierz

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 - Pobierz

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - Pobierz

Wyniki sprawdzianu do 2014 - Pobierz 

Analiza sprawdzianu.2013 - Pobierz 

Analiza sprawdzianu.2013 (2) - Pobierz 

Analiza sprawdzianu.2014 - Pobierz 

Analiza sprawdzianu.2014 - Pobierz 

Wyniki egzaminu do 2012 - Pobierz 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego.2013 - Pobierz

Analiza egzaminu gimnazjalnego.2014 (hist.wos) - Pobierz 

Analiza egzaminu gimnazjalnego.2014 (j.pol.) - Pobierz 

Analiza egzaminu gimnazjalnego.2014 (przedmioty przyrodnicze) - Pobierz 

Analiza egzaminu gimnazjalnego.2014 (matem.) - Pobierz 

Analiza egzaminu gimnazjalnego.2014 (j.ang.podstawa) - Pobierz 

Analiza egzaminu gimnazjalnego.2014 (j.ang.rozszerzony) - Pobierz