Film - historia Szkoły

Jubileusz 25-lecia Szkoły - podziękowania

Zarząd, dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

składają podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu Jubileuszu 25-lecia Społecznej Szkoły STO na Mieszka I.

 

       Szczególne podziękowania kierujemy do darczyńców i sponsorów.

       Dziękujemy:

  1. Zarządowi Głównemu Społecznego Towarzystwa Oświatowego za pomoc finansową.
  2. Panu Piotrowi Marku za ufundowanie tablicy pamiątkowej.
  3. Panu Jackowi Romanowskiemu, prezesowi Polska Press, oddziału w Białymstoku za Patronat Medialny Kuriera Porannego.
  4. Panu Włodzimierzowi Szypcio (radnemu sejmiku województwa podlaskiego) i panu Sławomirowi Szypcio. Współwłaścicielom Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Mięsnego  „KBS” sp. z o. o. z Potoczyzny za ufundowanie swoich wyrobów na naszą uroczystość.
  5. Panu Janowi Wysockiemu, prezesowi PZS „CEZAS” sp. z o.o. w Białymstoku za ufundowanie sprzętu elektronicznego naszej szkole z okazji jubileuszu.
  6. Panu Andrzejowi Poskrobko właścicielowi agencji wydawniczo-edytorskiej EKOPRESS za wszystkie wydawnictwa.
  7. Naszym rodzicom za darowizny na rzecz stowarzyszenia z przeznaczenie na organizację jubileuszu i wkład swojej pracy.

 

      Dyrektor składa podziękowanie:

  1. Zarządowi STO SKT nr 171 w Białymstoku za ufundowanie sztandaru.
  2. Nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywne włączenie się w organizację wszystkich części jubileuszu.
  3. Uczniom za wzorowe przygotowanie się do pełnienia powierzonych ról związanych z jubileuszem szkoły.  

 

Poświęcenie sztandaru szkoły

W dniu 13 października 2015 r. w naszej szkole w obecności uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców obecnych w sali gimnastycznej szkoły został poświęcony nowy sztandar. Poświecenia dokonał ks. kanonik Józef Wiśniewski proboszcz Parafii Ducha Świętego i ks. Mitrat Jan Fiedorczuk   proboszcz Parafii Św. Mikołaja.

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w przeddzień Święta Edukacji.

Uroczyste przekazanie sztandaru szkole odbędzie się podczas gali w auli Wydziału PiP UwB w Białymstoku w dniu 17.10.15, która rozpocznie się o godz. 11.00.