Poświęcenie sztandaru szkoły

W dniu 13 października 2015 r. w naszej szkole w obecności uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców obecnych w sali gimnastycznej szkoły został poświęcony nowy sztandar. Poświecenia dokonał ks. kanonik Józef Wiśniewski proboszcz Parafii Ducha Świętego i ks. Mitrat Jan Fiedorczuk   proboszcz Parafii Św. Mikołaja.

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w przeddzień Święta Edukacji.

Uroczyste przekazanie sztandaru szkole odbędzie się podczas gali w auli Wydziału PiP UwB w Białymstoku w dniu 17.10.15, która rozpocznie się o godz. 11.00.