Zarząd


 

REGULAMIN - otwórz

 

 

 

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2018/2019

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171 w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/19 wynosi 49.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny STO jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej, zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2018 r. wyniosło 4811,42 zł, stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 49 zł.

Opłaty składki należy dokonać na rachunek bankowy Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171 w Białymstoku o numerze 22 1500 1344 1213 4009 9913 0000 w Santander Bank Polska S.A., do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych:
2017/2018 – 45,00 zł.
2016/2017 – 43,00 zł.
2015/2016 – 41,00 zł.

 

Z poważaniem

Zarząd STO SKT nr 171 w Białymstoku

 

 

 

FINANSE STO

 

 

 

 .................................................. 2017/2018 ..................................................

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego STO SKT nr 171 - 01.09.2017-31.08.2018 - pobierz

2. Bilans STO SKT nr 171 - 01.09.2017-31.08.2018 - pobierz

3. Rachunek zysków i strat STO SKT nr 171 - 01.09.2017-31.08.2018 - pobierz

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia STO SKT nr 171 - 01.09.2017-31.08.2018 - pobierz

5. Sprawozdanie merytoryczne STO SKT nr 171 - 01.09.2017-31.08.2018 - pobierz

6.  Roczna skł. członk. SKT 171 2018.19 - pobierz

7.  Uchwała 44, 45 - pobierz

 

 

.................................................. 2016/2017 ..................................................

 

1. Bilans STO SKT nr 171 - 01.09.2016-31.08.2017 - pobierz

2. Informacje ogólne STO SKT nr 171 - 01.09.2016-31.08.2017 - pobierz

3. Informacje uzupełniające do bilansku STO SKT nr 171 - 01.09.2016-31.08.2017 - pobierz

4. Rachunek zysków i strat STO SKT nr 171 - 01.09.2016-31.08.2017 - pobierz

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT nr 171 - 01.09.2016-31.08.2017 - pobierz

6. Uchwała Nr 24 - pobierz

7. Uchwała Nr 25 - pobierz

 

 

 .................................................. 2015/2016 ..................................................

 

1. Bilans STO SKT 171 - 01.09.2015-31.08.2016 - pobierz

2. Informacje ogólne STO SKT 171 - 01.09.2015-31.08.2016 - pobierz

3. Informacje uzupełniające do bilansu STO SKT 171 - 01.09.2015-31.08.2016 - pobierz

4. Rachunek zysków i strat STO SKT 171 - 01.09.2015-31.08.2016 - pobierz

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT 171 - 01.09.2015-31.08.2016 - pobierz

6. Uchwała Nr 10 - pobierz

7. Uchwała Nr 11 - pobierz

 

 

.................................................. 2014/2015 ..................................................

 

1.Bilans STO SKT 171 - 01.09.2014-31.08.2015 - Pobierz

2.Informacje ogólne STO SKT 171 - 01.09.2014-31.08.2015 - Pobierz

3.Informacje uzupełniające do bilansu STO SKT 171 - 01.09.2014-31.08.2015 - Pobierz

4.Rachunek zysków i strat - 01.09.2014-31.08.2015 - Pobierz

5.Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT 171 - 01.09.2014-31.08.2015 - Pobierz

6.Uchwała Nr 47 - Pobierz

7.Uchwała Nr 48 - Pobierz

.................................................. 2013/2014 ..................................................

 

 

1.Bilans STO SKT  Nr 171 01.09.2013 - 01.09.2014 - Pobierz

2.Informacje dodatkowe STO SKT  Nr 171 01.09.2013 - 01.09.2014 - Pobierz

3.Rachunek wyników STO SKT  Nr 171 01.09.2013 - 01.09.2014 - Pobierz

4.Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT  Nr 171 01.09.2013 - 01.09.2014 - Pobierz

5.Uchwała Nr 35

6.Uchwała Nr 36

 

 

.................................................. 2012/2013 ..................................................

 

1. Bilans SKT Nr 171 STO 01.09.2012-31.08.2013 - Pobierz

2. Informacja dodatkowa SKT Nr 171 STO 01.09.2012-31.08.2013 - Pobierz

3. Rachunek wyników SKT Nr 171 STO 01.09.2012-31.08.2013 - Pobierz

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego SKT Nr 171 STO - Pobierz

5. Uchwała Nr 14 - Pobierz

6. Uchwała Nr 15 - Pobierz

 

..........................................................2011/2012.........................................................

 

1. Bilans uproszczony SKT Nr 171 STO 01.09.2011-31.08.2012 - Pobierz

2. Informacja dodatkowa SKT Nr 171 STO 01.09.2011-31.08.2012 - Pobierz

3. Rachunek wyników SKT Nr 171 STO 01.09.2011-31.08.2012 - Pobierz

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci SKT Nr 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

5. Uchwała Nr 72 - Pobierz

6. Uchwała Nr 73 - Pobierz

 

------------------------------ 2010/2011 ------------------------------

 

1. BILANS SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

2. Dodatkowy załącznik Nr 7 SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

3. INFORM. DODATKOWA DO BILANSU SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

4. INFORM. O PRZYCHODACH I KOSZTACH SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

5. RACHUNEK WYNIKÓW SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

6. Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci SKT Nr 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

7. Tendencje zmian w przychodach i kosztach SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 - Pobierz

8. UCHWALA 43 - Pobierz

9. UCHWALA 44 - Pobierz

 

------------------------------ -------- ------------------------------

 

 

Statut STO - www.sto.org.pl/statut
Składki członkowskie - www.sto.org.pl/czlonkostwo
Sprawozdania i finanse są zamieszczone na stronie - www.pozytek.gov.pl