Uczniowie Zespołu Szkół STO w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018