Aktualności

COVID-19-2-1200×852

Harmonogram prac związanych z zakończeniem
I okresu roku szkolnego 2020/2021.

  1. 30.11.20 (pn) – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres;
  2. 1-18.12.20 – indywidualne zebranie z rodzicami (kl. 0 i I-III);
  3. 16.12.20 (śr) – ostateczny termin wystawienia ocen za I okres (w tym ocen z zachowania);
  4. 17.12.20 (cz) – RP klasyfikacyjna (17.00-19.00);
  5. 18.12.20 (pt) – klasowe zebranie z rodzicami (kl. IV-VIII) – w godzinach ustalonych przez wychowawców;
  6. 21.12.20 – 3.01.21 – zimowa przerwa świąteczna;
  7. 21-22.12.20 i 28-30.12.20 – dni wolne od zajęć lekcyjnych z pracą świetlicy;
  8. 4-17.01.21 – ferie zimowe; półkolonie dla klas 0-III;
  9. 20.01.21 (śr) – RP plenarna (15.30-17.30).