Aktualności

Rekrutacja kl. 1

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO w Białymstoku ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

Rodziców zainteresowanych nauką swoich dzieci w naszej szkole zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły i zapoznanie się z kalendarzem rekrutacji w zakładce rodzice – rekrutacja:
nr tel.: 85 741 04 49, 531 012 014, 570 111 720
lub mailowo: sekretariat@szkola.bialystok.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Artykuł o rekrutacji do szkół podstawowych został opublikowany na stronie wyborcza.pl.

Tekst jest poświęcony głównie szkołom STO. Znajdują się w nim m.in. informacje o:

  • różnicy między szkołami społecznymi i prywatnymi
  • historii i specyfice szkół STO
  • sukcesach szkół STO w egzaminie ósmoklasisty
  • Dniach Otwartych w szkołach STO

Artykuł będzie promowany na wyborcza.pl przez najbliższy tydzień.

Link do artykułu: https://bit.ly/2XUbGsk

Kalendarz rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022:

1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do klasy I do 1 lutego 2021 r.

2. W roku szkolnym 2021/2022 zostanie utworzona dodatkowa kl. I.

3. Rekrutacja do klasy I odbywać się będzie w dwóch etapach:

a)   rozmowy z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi – 2.02.2021 r.;

    I grupa – pocz. o 16.30, II grupa – pocz. o 17.30;

    miejsce rozmowy z rodzicami – sala klasy VII B;

    miejsce zajęć z dziećmi – sala   gimnastyczna;

b)   spotkania indywidualne z dziećmi – 3.02.2021 r. od 16.00; miejsce spotkań z dziećmi – sala klasy IS, IIB i IIR;

c)    rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie spotkań indywidualnych i grupowych.

4. Rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły/przedszkola opinie nauczyciela-wychowawcy o dziecku oraz wypełniają ankietę o swoim dziecku (druki do pobrania w załączeniu).

5. Ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych do klasy „I” oraz listy rezerwowej – do 2.02.2021 r.

6. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących do klasy „I” 02.02.2021 r. zostanie przedstawiona organizacja szkoły i STO.

7. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka od roku szkolnego 2021/2022 z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku – do 16.02.2021 r.

8. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy co równoznaczne jest z przyjęciem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku.

9. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.

Dyrektor szkoły