Aktualności

1_5%podatku.2023.szkoła

Szanowni Państwo,

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 171 w Białymstoku od wielu lat jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000094369.

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5% swojego podatku na cele realizowane przez nasze koło.
W 2023 roku planujemy zakończyć doposażanie szkoły w tablice interaktywne (4 klasopracownie) kosztem likwidacji starych – zielonych tablic oraz wymienić część sprzętu komputerowego.

W 2022 r. otrzymaliśmy od Państwa z tego tytułu 26 628 zł.
Środki te w 100% przeznaczyliśmy na dofinansowanie modernizacji placu szkoły – nowej, miękkiej nawierzchni od strony boiska.

Dlatego jesteśmy wdzięczni za przekazanie w zeszłym roku naszemu KOŁU (STO SKT nr 171) 1% podatku. Traktujemy to jako wyraz Państwa zaufania do naszej działalności na rzecz dobra dzieci i młodzieży, która uczęszcza do prowadzonych przez nas jednostek: Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku.

Liczymy, że w 2023 roku, wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2022, wybierzecie Państwo i przeznaczycie 1,5% swojego podatku dochodowego na cele związane z edukacją dzieci i młodzieży w naszej szkole i przedszkolu.

Dlatego jeszcze raz prosimy o przekazanie nam 1,5% podatku na
nr KRS 0000094369.

Z góry dziękujemy, z poważaniem:

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz – Prezes Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku
Mariusz Łupiński – dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku