Aktualności

ogłoszenie-1

Szanowni Państwo,

przypominam, że decyzją Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku zmienił się termin podniesienia wysokości czesnego w Zespole Szkół STO w Białymstoku z 1 kwietnia 2020 r. na 1 września 2020 r.
Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 września 2020 r. podstawowa kwota czesnego będzie wynosić 690 zł
W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będzie następująco:
a) opłata za pierwsze dziecko – 690 zł;
b) opłata za drugie dziecko – 621 zł (10% zniżki);
c) opłata za trzecie i kolejne dziecko – 552 zł (20% zniżki).

Zmiana wysokości czesnego wiąże się w głównej mierze ze wzrostem kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wzrostem kosztów utrzymania budynku szkoły (wywóz śmieci, sprzątanie szkoły, media).

Dyrektor Szkoły              Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171
Mariusz Łupiński           Andrzej Sakowicz