Aktualności

Logo CZYTAM Z KLASĄ 2021-2022 (1) (1)

„CZYTAM Z KLASĄ” lekturki spod chmurki to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III. W roku szkolnym 2021/2022 do projektu po raz pierwszy przystąpiła klasa II B.
Projekt opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.