Aktualności

dbi-aa.2

Dnia 07 lutego 2023 r. obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) pod hasłem “Działajmy razem”. Nasza szkolna inicjatywa z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2023 została zgłoszona do Fundacji Safer Internet, gdzie uzyskaliśmy nr: 1012. W naszej szkole w okresie od 7 do końca lutego przeprowadzone były różne działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Odbywały się zajęcia edukacyjne z prezentacją filmów z serii „Sieciaki”, „Necio”, „Plik i Folder”. W ramach DBI uczniowie wszystkich klas brali aktywny udział w działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Nasza szkolna inicjatywa DBI 2023 została doceniona przez Polskie Centrum Programu  Safer Internet, co potwierdzają poniższe zaświadczenia i certyfikaty.