Aktualności

OBIAD_GRAFIKa

W roku szkolnym 2022/2023 wpłacamy na rachunek bankowy:

37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

  • składkę za ubezpieczenie ucznia (NNW – INTERISK – wariant II – suma ubezpieczenia 21 000 zł) koszt 50,00 zł za rok szkolny;

(tytuł przelewu: „ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, klasa”)

składkę na plastykę (klasy 0 – VII) koszt 70,00 zł za rok szkolny; (tytuł przelewu: „plastyka, imię i nazwisko dziecka, klasa”)

należność za obiady (klasy 0 – II – 11,00 zł za dzień oraz klasy III – VIII – 14,00 zł za dzień);(tytuł przelewu: „obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa”).

Miesięczny koszt za obiady dziecka/dzieci ucznia jest wysyłany rodzicowi SMS-em. Obiady płatne są z góry wyłącznie przelewem za bieżący miesiąc. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu odwołania obiadu na dany dzień, należy dzwonić do sekretariatu Zespołu Szkół STO do godz. 8:30 pod numer:

531 012 014 lub 570 111 720 lub 85 741 04 79. 

Opłata za posiłki we wrześniu 2022 r.: 

Klasa 0 – II          21 dni x 11,00 zł = 231,00 zł

Klasa III – VIII     21 dni x 14,00 zł = 294,00 zł 

W przypadku odwołania obiadu, niewykorzystane pieniądze przechodzą na kolejny miesiąc.

CZESNE

Opłata za czesne gotówką w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy:

60 1500 1344 1213 4002 0685 0000

IX  2022 r. à 760,00zł

X 2022 r. à 860,00 zł

(tytuł przelewu: „czesne, imię i nazwisko dziecka, klasa”).