Aktualności

wyniki egzaminu

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2024
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Białymstoku

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
Rodzaj wskaźnika Szkoła Białystok Województwo Kraj
Wynik średni 81% 63% 57% 61%
Stanina 9 5 4 5
EGZAMIN Z MATEMATYKI
Rodzaj wskaźnika Szkoła Białystok Województwo Kraj
Wynik średni 84% 60% 50% 52%
Stanina 9 6 5 5
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Rodzaj wskaźnika Szkoła Białystok Województwo Kraj
Wynik średni 94% 75% 63% 65%
Stanina 9 7 5 5
EGZAMIN Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Rodzaj wskaźnika Szkoła Białystok Województwo Kraj
Wynik średni 100% 92% 76% 79%
Stanina 9

Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki mieszczące się w 9 (najwyższej) skali staninowej co oznacza, że z każdego przedmiotu egzaminacyjnego zaliczamy się do grona 4% najlepszych szkół w Polsce.
G R A T U L A C J E ! ! !