Aktualności

Harmonogr_.1

Harmonogram prac związanych z zakończeniem
I okresu roku szkolnego 2021/2022

  1. 06.12.21 (pn) – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres;
  2. 08.12.21 – indywidualne spotkania z rodzicami (online-zoom);
  3. 20-31.12.21 – zimowa przerwa świąteczna;
  4. 20-22.12.21 oraz 28-30.12.21 i 07.01.22dni wolne od zajęć lekcyjnych z pracą świetlicy;
  5. 14.01.22 (pt) – ostateczny termin wystawienia ocen za I okres (w tym ocen z zachowania);
  6. 18.01.22 (wt) – RP klasyfikacyjna (16.00-18.30);
  7. 20.01.22 (cz) – klasowe zebranie z rodzicami (kl. IV-VIII) – w godzinach ustalonych przez wychowawców;
  8. 21.01.22 (pt) – RP plenarna (16.00-18.00);
  9. 24.01-6.02.22 – ferie zimowe.