Aktualności

KONKURS_55
  1. 12.12.22 (pn) – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres;
  2. 14.12.22 (śr) – dzień otwarty dla rodziców (17.00 – 18.30);
  3. 22-30.12.22 – zimowa przerwa świąteczna;
  4. 12.22 oraz 28-30.12.22 – dni wolne od zajęć lekcyjnych z pracą świetlicy;
  5. 16.01.23 (pn) – ostateczny termin wystawienia ocen za I okres (w tym ocen z zachowania);
  6. 18.01.23 (śr) – RP klasyfikacyjna (16.00-18.30);
  7. 19.01.23 (cz) – klasowe zebranie z rodzicami (kl. IV-VIII);
  8. 20.01.23 (pt) – RP plenarna (15.00-17.00);
  9. 23.01-5.02.23 – ferie zimowe.