Aktualności

Kalen

 

Harmonogram prac związanych z zakończeniem
I okresu roku szkolnego 2023/2024

  1. 12.12.23 (wt) – ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres;
  2. 13.12.23 (śr) – dzień otwarty dla rodziców (17.00 – 18.30);
  3. 22.12.23 – 1.01.24 – zimowa przerwa świąteczna;
  4. 22.12.23 oraz 28-29.12.23 – dni wolne od zajęć lekcyjnych z pracą świetlicy;
  5. 15.01.24 (pn) – ostateczny termin wystawienia ocen za I okres (w tym ocen z zachowania);
  6. 16.01.24 (wt) – RP klasyfikacyjna (16.00-18.30);
  7. 17.01.24 (śr) – klasowe zebranie z rodzicami;
  8. 18.01.24 (cz) – RP plenarna (15.30-17.30);
  9. 19.01.24 (pt) – ostatni dzień I semestru nauki;
  10. 22.01-4.02.24 – ferie zimowe.