Aktualności

ZAKONCZ_1

Harmonogram prac związanych z zakończeniem zajęć

w ZS STO w Białymstoku

w roku szkolnym 2020/2021

  1. 16.06.21 (śr) – ostateczny termin wystawienia ocen rocznych – w tym zachowania.
  2. 17.06.21 (cz), g. 15.30 – klasyfikacyjna rada pedagogiczna (online).
  3. 23.06.21 (śr), g. 17.00 – zakończenie zajęć w kl. VII – VIII – rozdanie świadectw i wręczenie nagród.
  4. 24.06.21 (cz), g. 15.00 – zakończenie zajęć w SP nr 1 STO i kl. I B i I S SSP nr 1 STO – rozdanie świadectw i wręczenie nagród.
  5. 24.06.21 (cz), g. 16.30 – zakończenie zajęć w SSP nr 1 STO, klasy II B, II R i III – rozdanie świadectw i wręczenie nagród.
  6. 24.06.21 (cz), g. 18.00 – zakończenie zajęć w SSP nr 1, klasy IV, V i VI – rozdanie świadectw i wręczenie nagród.
  7. 25.06.21 (pt), g. 13.00 – plenarna rada pedagogiczna – sala gimnastyczna.
  8. 25.06.21 (pt) praca świetlicy w godz. 7.30 – 16.30 (wg grafika).
  9. 28.06.21 – 31.08.21 – ferie letnie.

Dyrektor szkoły