Aktualności

UCZEN__graf_
 1. 13.05.22 (pt.) – ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych;
 2. 24-26.05.22 – EGZAMINY ÓSMOKLASISTY;
 3. 30.05.22 (pn.) – ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych w tym ocen z zachowania;
 4. 03.06.22 (pt.) – Bal Ósmoklasisty w restauracji „Trzy po Trzy”;
 5. 01-02.06.22 – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (zebrania z rodzicami klas IV – VIII);
 6. 04.06.22 (so.) – ŚWIĘTO SZKOŁY. Piknik szkolny i święto rodziny (nauczyciele wg odrębnego grafiku);
 7. 13.06.22 (pn.) – ostateczny termin wystawienia ocen rocznych (nauczyciele uczący i wychowawcy klas);
 8. 14.06.22 (wt.), g. 15.30 – klasyfikacyjna rada pedagogiczna;
 9. 16.06.22 (cz.) – Święto Bożego Ciała (dzień wolny);
 10. 17.06.22 (pt.) – dzień wolny od zajęć z pracą świetlicy w godz. 7.30 – 16.30 (wg grafika);
 11. 22.06.22 (śr.), g. 16.00 – zakończenie zajęć w kl. VII, VIII A i VIII B – rozdanie świadectw i wręczenie nagród;
 12. 23.06.22 (cz.), g. 15.30 – zakończenie zajęć w SP nr 1 STO i kl. I SSP nr 1 STO – rozdanie świadectw i wręczenie nagród;
 13. 23.06.22 (cz.), g. 16.30 – zakończenie zajęć w SSP nr 1 STO, klasy II-III – rozdanie świadectw i wręczenie nagród;
 14. 23.06.22 (cz.), g. 18.00 – zakończenie zajęć w SSP nr 1, klasy IV-VI – rozdanie świadectw i wręczenie nagród;
 15. 24.06.22 (pt.) – dzień wolny od zajęć z pracą świetlicy w godz. 7.30 – 16.30 (wg grafika);
 16. 24.06.22 (pt.), g. 13.00 – plenarna rada pedagogiczna;
 17. 25.06.22 – 31.08.22 – ferie letnie.

Dyrektor szkoły