Aktualności

witaj_szkolo.21-22

Informacje dyrektora szkoły dotyczące początku roku szkolnego 2021/2022:

1.09.2021 – rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktycznych:

 Ze względu na pandemię w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego mogą brać udział wyłącznie rodzice klasy 0, I M i I P na zasadzie jeden uczeń – jeden rodzic oraz rodzice nowych uczniów w szkole.

   klasy: 0 – I – g. 15.00;

   klasy: II – III – g. 16.00;

   klasy: IV – VI – g. 17.00;

   klasy: VII – VIII – g. 18.00

Miejsce – sale sala gimnastyczna, ew. plac szkoły.

                                                          ZAPRASZAMY!!!