Aktualności

grafik_1

1.09.2022 – rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktycznych:

  klasy: 0 – I – g. 15.00;

  klasy: II – III – g. 16.00;

  klasy: IV – V – g. 17.00;

  klasy: VI – VIII – g. 18.00

Miejsce – plac szkolny – ew. sala gimnastyczna.                                          

                                                                                               ZAPRASZAMY!!!