Aktualności

ZDALNE

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu RP od poniedziałku 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. wprowadza się zdalne nauczanie również w przedszkolach.

W świetle tej decyzji klasa (grupa) 0 (przedszkolna) uczyć się będzie w formie zdalnej.

Nauczanie zdalne w zerówce polegać będzie na:

1)  nauczaniu online poprzez platformę ZOOM – dotyczy wszystkich nauczycieli uczących;

2) zajęcia online odbywać się będą wg planu ustalonego z wychowawcą, tj. rozpoczynać się codziennie w tych samych godzinach, początek o 8.00;

3) zasady pracy online ustala wychowawca klasy p. Lucyna Paliwoda w tym w kwestii korespondencji z rodzicami;

4) w tym samym systemie odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne.

Zgodnie z decyzją ministra rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mogą złożyć pisemny wniosek o objęcie swojego dziecka opieką w świetlicy
z możliwością udziału w zdalnym nauczaniu.

Dzieciom przebywającym w szkole będzie zapewniona opieka nauczycielska.

DYREKTOR SZKOŁY