Aktualności

IMG_20240517_103611

Co to jest zdrowie? Od czego zależy? Co i dlaczego mu szkodzi? Co robić gdy jest zagrożone?
O tych i innych ważnych sprawach rozmawiały dzieci klas O – II w trakcie realizacji
projektu „Nie pal przy mnie proszę”. Zagadnienia te omawiane były również w klasie 4 i 7.
Dzieci wystawiły wszystkim receptę na zdrowie (której terminem realizacji jest cale życie).
Oto najważniejsze  lekarstwa:
– zdrowe odżywianie
– sport
– rodzina
– spokój i dobry humor
– brak uzależnień.
Proszą również, by przy nich nie palić, ponieważ:
– to śmierdzi
– chcą być zdrowi
– długo żyć
– kochają swoich rodziców

M.W.