Aktualności

OBUT.2023

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej.

Karty oceniania kształtującego są sprawdzoną pomocą w przygotowaniu końcowej oceny opisowej ucznia. Kluczowym aspektem jest stosowanie metodyki oceniania kształtującego – szczegółowego opisu badanych kompetencji ucznia, pozwalającego na przekazanie informacji zwrotnej uczniowi oraz jego opiekunom. Nauczyciel korzystający z naszych narzędzi otrzymuje przykłady ćwiczeń pomocnych w pracy z uczniem nad poprawą poziomu jego umiejętności. Dodatkowo, nauczyciele otrzymują karty oceniania kształtującego wraz z przykładami ćwiczeń wzmacniających badane kompetencje.

12 maja 2023r. klasa 3 naszej szkoły przystąpiła do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Tegoroczny sprawdzian składał się z dwóch części podstawowych: języka polskiego i matematyki, oraz z części dodatkowej – przyrody.
Życzymy Uczniom jak najlepszych wyników na sprawdzianie.

  – 9.00 – uroczyste rozpoczęcie egzaminu  

               opieka: p. U. Strapczuk

– 9.15 – język polski – czas trwania – 55 minut
(w tym słuchanie ze zrozumieniem – 15 min., przerwa 5 min., czytanie ze zrozumieniem – 35 min.)

opieka: p. U. Strapczuk

  – przerwa

  – 10.25 – matematyka – czas trwania – 45 minut

opieka: p. U. Strapczuk

  – przerwa

  – 11.30 – przyroda – czas trwania – 20 minut

opieka: p. U. Strapczuk

Powodzenia!