Aktualności

Carit

Organizacja rekolekcji wielkopostnych w dniach 29-31.03.2023
w klasach II-VIII SSP nr 1 STO w Białymstoku

  1. 29.03.2023 – wszyscy uczniowie przychodzą na 8.00

a) 8:00 – … – zajęcia wg planu w Librusie do wyjścia na rekolekcje;

b) 8:40 – wyjście na rekolekcje kl. VII-VIII – opieka: kl. VII – p. A. Chojnowska, kl. VIII – p. J. Gireń (rekolekcje 9.00 – 10.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. VII-VIII – opieka: p. M. Dubrawska (2), p. D. Iwaniuk (3)

powrót na 4 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

c) 9:40 – wyjście na rekolekcje kl. II-III – opieka: kl. II M, II P, III – wychowawcy (rekolekcje 10.00 – 11.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. II-III – opieka: p. K. Król (3), p. J. Kuteszko (4)

powrót na 5 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

d) 10:40 – wyjście na rekolekcje kl. IV-VI – opieka: kl. IV G, IV M i VI – wychowawcy, kl. V –
p. A. Lelewicz (rekolekcje 11.00 – 12.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. IV-VI – opieka: p. E. Miezio (4), p. A. Blank(4), p.J. Łodzińska(5)

powrót na 6 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

Dzieci i młodzież prawosławna przychodzi do szkoły na 8.00, wyjście do Cerkwi Św. Mikołaja, powrót do szkoły na 10.30 – opieka p. H. Dobosz

2. 30.03.2023 – wszyscy uczniowie przychodzą na 8.00

a) 8:00 – … – zajęcia wg planu w Librusie do wyjścia na rekolekcje;

b) 8:40 – wyjście na rekolekcje kl. VII-VIII – opieka: kl. VII – p. A. Chojnowska, kl. VIII – p. M. Onoszko (rekolekcje 9.00 – 10.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. VII-VIII – opieka: p. M. Dubrawska (2), p. L. Jakubiuk (3)

powrót na 4 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

c) 9:40 – wyjście na rekolekcje kl. II-III – opieka: kl. II M, II P, III – wychowawcy (rekolekcje 10.00 – 11.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. II-III – opieka: p. A. Dzięgielewska (3), p. K. Król (4)

powrót na 5 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

d) 10:40 – wyjście na rekolekcje kl. IV-VI – opieka: kl. IVG – p. E. Miezio, IVM, V – wychowawcy, kl. VI – p. H. Szumowska (rekolekcje 11.00 – 12.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. IV-VI – opieka: p. M. Mikołajewicz (4), p. A. Lelewicz (5)

powrót na 6 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

3. 31.03.2023 – wszyscy uczniowie przychodzą na 8.00

e) 8:00 – … – zajęcia wg planu w Librusie do wyjścia na rekolekcje;

f) 8:40 – wyjście na rekolekcje kl. VII-VIII – opieka: wychowawcy (rekolekcje 9.00 – 10.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. VII-VIII – opieka: p. E. Miezio (2), p. G. Chocha (3)

powrót na 4 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

g) 9:40 – wyjście na rekolekcje kl. II-III – opieka: kl. II M, II P, III – wychowawcy (rekolekcje 10.00 – 11.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. II-III – opieka: p. J. Kuteszko (3), p. A. Chojnowska (4)

powrót na 5 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

h) 10:40 – wyjście na rekolekcje kl. IV-VI – opieka: kl. IVM i VI – wychowawcy, kl. IVG –
p. L. Jakubiuk, kl. V – p. A. Lelewicz (rekolekcje 11.00 – 12.00)

uczniowie pozostający w szkole kl. IV-VI – opieka: p. E. Miezio (4), p. A. Kuteszko (5)

powrót na 6 lekcję; kolejne zajęcia wg planu z Librusa

Rozkład zajęć w dniach 29-31.03.2023

  1. 8:00 –  8.35
  2. 8:45 –  9.30
  3. 9:45  – 10.30
  4. 10:40 – 11.20
  5. 11:30 – 12.10
  6. 12:35 – 13.10

 pozostałe zajęcia bez zmian                                             

                                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły