Aktualności

n.r.2023-24

Informacje dyrektora szkoły dotyczące początku roku szkolnego 2023/2024:

4.09.2023 – rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktycznych:

klasy: 0 – I – g. 15.00;

  klasy: II – III – g. 16.00;

  klasy: IV – V – g. 17.00;

  klasy: VI – VIII – g. 18.00

Miejsce – plac szkolny.