Aktualności

Dbam_o_moj_zasieg_szkola_odpowiedzialna_cyfrowo

Fundacja ,,Dbam o Mój z@sięg” rozpoczęła realizację projektu ,,Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

  • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
  • udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
  • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
  • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
  • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
  • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
  • certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

Nasza szkoła przystąpiła do Projektu “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, koordynatorem projektu jest p. Lech Jakubiuk.

Po raz pierwszy odbyło się webinarium dla koordynatorów w dniu 25 marca 2021 – „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO – SPOTKANIE DLA KOORDYNATORÓW”

Mamy zaproszenie na wydarzenie „Młodzi Cyfrowi. Co powinniśmy wiedzieć o pokoleniu szklanych ekranów i nowych technologiach?”

Data: 2021-04-29 18:00 – 20:00

Miejsce: https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodzi-cyfrowi-co-powinnismy-wiedziec-o-pokoleniu-szklanych-ekranow-i-nowych-technologiach