Aktualności

Dbam_o_moj_zasieg_szkola_odpowiedzialna_cyfrowo

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO (SOC) – „GRANIE NA EKRANIE”. Projekt skierowany był do uczniów i rad pedagogicznych.

Do udziału w projekcie „Granie na ekranie” – zostań wolontariuszem przystąpili uczniowie z klas 6 i 7B. Szkolenie odbyło się on-line na platformie wideo clickmeeting w terminie 31 maj 2021 r. Natomiast szkolenie dla nauczycieli odbyło się 7 czerwca 2021 r.

Nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT za udział w projekcie GRANIE NA EKRANIE. Certyfikat ten wskazuje, że szkoła realizuje podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021.