Aktualności

szkola_KALENDARZ_26.08.21_STOa

RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w Zespole Szkół STO w Białymstoku

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w salach lekcyjnych:

– w SP nr 1 STO (grupa 0), kl. I M i IP

– w SSP nr 1 STO (kl. II B, II S, IIIB i IIIR)

– w SSP nr 1 STO (kl. IV – VI)

– w SSP nr 1 STO (kl. VII, VIIIA i VIII B)

1.09.21 (śr)

          godz.15.00         

          godz. 16.00

          godz. 17.00

          godz. 18.00

2 Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych (grupy „0” i I M)

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

15.09.21 (śr)

                  godz. 16.00

                  godz. 17.00

3 Zebranie rodziców uczniów klas I P, II B, II S, III B, III R

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

15.09.21 (śr)

                 godz. 17.30

                 godz. 18.30

4 Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIII

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

22.09.21 (śr)

               godz. 17.30

               godz. 18.00

5 Dzień języków obcych 24.09.21 (pt)
6 Obchody z okazji DEN 13.10.21 (śr)
7 Dzień Papieski 15.10.21 (pt)
8 Ślubowanie uczniów kl. I SSP 26.10.21 (wt)
9 Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas 2-5.11.21
10 Obchody z okazji Święta Niepodległości – 102. rocznica odzyskania niepodległości 10.11.21 (śr)
11 „Andrzejki” 29-30.11.21
12 Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres 6.12.21 (pn)
13 Dzień otwarty – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami 8.12.21 (śr) od 17.00
14 Jasełka Bożonarodzeniowe 17.12.21 (pt)
15 Zimowa przerwa świąteczna 22.12.21 – 31.12.21
16 Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres 14.01.22 (pt)
17 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
18.01.22(wt), godz.16.00
18 Zebrania z rodzicami uczniów 20.01.22 (cz)
19 Plenarna Rada Pedagogiczna
21.01.22(pt), godz. 16.00
20 Ferie zimowe 24.01 – 6.02.22
Zebrania z rodzicami uczniów 5-7.04.22
21 Rekolekcje wielkanocne 11-13.04.22
22 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.22
24 Obchody z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 4.05.22 (śr)
25 Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych 13.05.22(pt)
26 Egzaminy ósmoklasisty:

– j. polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

24.05.22(wt), g. 9.00
25.05.22 (śr), g. 9.00
26.05.22 (cz), g. 9.00
27 Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny 23-27.05.22
28 Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen 30.05.22 (pn)
29 Zebrania z rodzicami uczniów (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych) 1-2.06.22
30 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 13.06.22 (pn)
31 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
14.06.22(wt), godz.15.30
32 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w kl. VII-VIII SSP nr 1 STO
22.06.22(śr), godz.16.30
33 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w SSP nr 1 STO (kl. I – VI) i SP nr 1 STO 23.06.22 (cz)
34 Plenarna Rada Pedagogiczna 24.06.22 (pt), godz. 13.00
35 Ferie letnie 25.06-31.08.22

Kalendarz w ciągu roku może ulegać zmianie.

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku proponuje następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022: 12.11.21, 20-22.12.21, 7.01.22, 2.05.22, 17.06.22.

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku proponuje następujące dni bez zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 z pracą świetlicy: 14.10.21, 12.11.21, 20-22.12.21, 28-30.12.21, 7.01.22, 14.04.22, 19.04.22, 17.06.22, 24.06.22.