Aktualności

pasowanie.1a

Ślubowanie klas pierwszych SSP Nr 1 STO 30 listopada 2021 r. (pocz. godz. 9.00)

 1. Ślubowanie – g. 9.00 – 10.00 (sala gimnastyczna) – udział biorą klasa I M i I P.
 • Powitanie przez wychowawców
 • Powitanie zebranych przez dyrektora i prezesa STO SKT nr 171;
 • Występy artystyczne klas I
 • Wprowadzenie sztandaru.
 • Hymn państwowy
 • Hymn szkoły
 • Ślubowanie
 • Pasowanie na uczniów szkoły
 • Wręczenie dyplomów i legitymacji
 • Gratulacje dyrektora szkoły
 • Podziękowania wychowawców
 • Wyprowadzenie sztandaru
 • Pamiątkowe zdjęcia kl. I
 1. Sadzenie drzewek przez klasy I, ok. 10.30
 1. Poczęstunek i wręczenie prezentów w salach lekcyjnych – g. 11.00

                                                                                            Dyrektor szkoły