Aktualności

plakat ŚDŚA

Obchodzimy Światowy Dzień  Świadomości Autyzmu w Łomży

          Jest to już szósta próba zintegrowania miasta z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzień ten jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi Łomżan na fakt, iż autyzm dotyczy sporej i niestety ciągle rosnącej liczby mieszkańców naszego miasta. Wzmacnianie świadomości o autyzmie i „odczarowanie” często krępujących zachowań z jego spektrum pozwoli na budowanie harmonijnej społeczności naszego miasta, wykazującej większe zrozumienie, a z czasem i akceptację dla autystycznej odmienności.

Fundacja DR OTIS istnieje od 7 lat i prowadzi działania edukacyjne: Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Łomży, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży, zaś pod patronatem Fundacji są: Przedszkole Niepubliczne „Motylek” i Przedszkole Niepubliczne „Kredka” w Kolnie. W Przedszkolach są grupy integracyjne i terapeutyczne zaś w Szkole tylko grupy dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W placówkach naszych prowadzona jest wszechstronna, specjalistyczna terapia dostosowana do potrzeb edukacyjnych dzieci. Z usług naszych placówek korzystają dzieci z terenu Łomży, jak również dzieci z okolicznych miejscowości.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  

Obchodzony jest na całym świecie drugiego kwietnia. Został ustanowiony z inicjatywy małżonki władcy Kataru, emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, Jej Wysokości Mozah. Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło tę inicjatywę rezolucją z dnia 18 grudnia 2007 roku. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Wizja inicjatywy Jej Wysokości pomogła w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie. Charakterystycznym motywem obchodów jest kolor niebieski i podświetlanie budynków na niebiesko.

Obchody Dnia są okazją do globalnego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób cierpiących na autyzm. W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 roku sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że: „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań  i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Termin nadsyłania prac do 31 maja 2021.

Niezbędne dokumenty oraz zgłoszenie konkursowe można przesłać na adres e-mailowy: aw.drotis@gmail.com.

1.Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Ja tu jestem – szanuj mnie” jest

Fundacja DR OTIS, który jest jednym z punktów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży.

 1. Współorganizatorem Konkursu jest Miasto Łomża, zwane dalej „Współorganizatorem”, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.
 2. Celem przyświecającym konkursowi jest:
  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
  • propagowanie wśród mieszkańców, młodzieży i dzieci jak i osób niepełnosprawnych twórczej postawy
  • rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania
  • uwrażliwienie na świat osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatorów oraz Członków ich rodzin a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu  i przygotowaniu konkursu.
 1. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane

6.Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Przedszkola Niepublicznego NUTKA Fundacji DR OTIS ul. Sybiraków 24, 18-400 Łomża. Na kopercie prosimy o dopisek:

Konkurs Fotograficzny „Ja tu jestem – szanuj mnie” 7. Kategorie:

 • grupa – dzieci (do V klasy)
 • grupa – dzieci (klasy VI-VIII szkoła podstawowa)
 • grupa – młodzież (szkoły średnie) + osoby dorosłe