Aktualności

STO_1

W tym tygodniu szkoły STO były promowane artykułem na portalu Onet, poniżej.

W obliczu zawirowań w oświacie coraz więcej rodziców postanawia wziąć sprawy edukacji swoich dzieci we własne ręce. Zwykle nie wiedzą, że szkoły założone przez rodziców działają z sukcesami już od ponad 30 lat. Na czym polega fenomen szkół społecznych?

Od kilku miesięcy trwa debata na temat planowanych zmian w przepisach oświatowych. Eksperci alarmują, że rodzice utracą realny wpływ na to, co dzieje się w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci, a problem dotknie przede wszystkim placówek publicznych.

Dla wahających się osób może być to kolejny argument przemawiający za wyborem alternatywnych form edukacji. Nowych możliwości nie brakuje, ale do dyspozycji są też sprawdzone rozwiązania – takie jak choćby placówki społeczne, prowadzone m.in. przez rodziców. Co je wyróżnia? Przyjrzyjmy się bliżej szkołom Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO), największej organizacji zrzeszającej placówki tego typu.

Dziecko w centrum uwagi

Pierwsze szkoły STO powstały ponad 30 lat temu. Były zakładane przez rodziców poszukujących lepszej edukacji dla swoich dzieci i przez nauczycieli, którzy chcieli pracować w szkole otwartej na innowacje, a zarazem przyjaznej uczniom.

Zaangażowanie rodziców i pedagogów przyniosło bardzo dobre efekty, dlatego w całym kraju stowarzyszenie prowadzi już prawie sto szkół. Znajdziemy je zarówno w największych miastach, jak i w niewielkich miejscowościach. – Nasze szkoły to placówki kameralne, nastawione na indywidualizację nauczania. W mniejszym gronie dzieci czują się bezpieczniej, a nauczycielom łatwiej dostrzec talenty uczniów i pielęgnować ich pasje – mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego. – Równocześnie nasi uczniowie radzą sobie doskonale podczas egzaminów zewnętrznych – dodaje.

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego regularnie zajmują czołowe lokaty w zestawieniach dotyczących egzaminu ósmoklasisty. Przykładowo, w 2021 roku w gronie dziesięciu placówek z najlepszymi wynikami w swoich miastach uplasowały się cztery szkoły STO z Warszawy, trzy z Gdańska oraz po dwie z Krakowa i Poznania. Tradycyjnie też szkoły prowadzone przez stowarzyszenie osiągnęły czołowe rezultaty w mniejszych miejscowościach.

Choć przygotowania do egzaminów są wymagające, to nie stanowią dla STO celu nadrzędnego. Kluczowe znaczenie ma połączenie edukacji i wychowania – szkoły mają wyposażać dzieci nie tylko w wiedzę, ale także kompetencje niezbędne w dorosłym życiu. To dlatego uczniowie nie boją się pytać, są zachęcani do prezentowania własnych opinii i w praktyce uczą się m.in. sztuki argumentacji.

Wysoka jakość edukacji zdalnej sprawiła, że obecnie szkoły STO cieszą się jeszcze większą popularnością

Trzecia droga

Szkoły społeczne bywają często mylone z placówkami prywatnymi. Przyczyną takiego nieporozumienia może być fakt, że podobnie jak w szkołach prywatnych, także w większości społecznych rodzice uiszczają czesne. W przeciwieństwie jednak do prywatnych placówek, te społeczne działają na zasadzie non-profit (nie dla zysku) – wpływy z czesnego są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych.

Taki model funkcjonowania jest możliwy dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej. W przypadku Społecznego Towarzystwa Oświatowego, szkoły są prowadzone przez lokalne, Samodzielne Koła Terenowe, w których działają m.in. rodzice uczniów i absolwentów. Każda z tych osób wykonuje swoją pracę społecznie. Dzięki temu wszystkie środki pozyskiwane przez szkołę mogą być przeznaczane na wzbogacanie oferty edukacyjnej i zapewnienie dzieciom optymalnych warunków nauki.

O zaletach takiego sposobu zarządzania przekonaliśmy się w czasie pandemii. Szkoły STO były w stanie w krótkim czasie zakupić i wdrożyć odpowiednie technologie, a także przeszkolić kadrę. Dzięki temu uczniowie już w pierwszych dniach nauki zdalnej uczestniczyli w lekcjach prowadzonych na wysokim poziomie. Jakość nauczania w pandemii sprawiła, że zainteresowanie placówkami STO – które już wcześniej było wysokie – jeszcze wzrosło. W związku z dużą liczbą chętnych szkoły coraz częściej kończą rekrutację przed terminem.

Sprawdzone rozwiązanie

Wybór szkoły nigdy nie był zadaniem łatwym, ale obecnie wydaje się większym wyzwaniem niż kiedykolwiek. Planowane zmiany w oświacie mogą rodzić obawy u wielu rodziców. W efekcie, prawdopodobny jest dalszy wzrost popularności edukacji alternatywnej i szkół niepublicznych, które już wcześniej zyskały duże grono zwolenników.

W warunkach powszechnej niepewności warto rozważyć sprawdzone rozwiązania. Dla tych, którzy chcą mieć wpływ na edukację swojego dziecka, dobrą alternatywą mogą być szkoły społeczne – takie, jak szkoły STO, które na dobrą opinię pracują od ponad 30 lat.