Aktualności

IMG_20210917_094358

17 września 2021 r. w naszej szkole odbyło się odsłonięcie tablic upamiętniających Społeczne Towarzystwo Oświatowe STO w Białymstoku. Pan Dyrektor Mariusz Łupiński wygłosił pogadankę i odsłonił dwie tablice ufundowane przez Zarząd Główny STO w Warszawie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku i Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku.