Aktualności

IMG_20211020_150340

Dziś 20 października 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Jak nigdy mieliśmy dużo ciekawych kandydatów. Cieszymy się, że w naszej szkole jest młodzież, która chce brać czynny udział w życiu naszej małej społeczności. Walka była zaciekła, pomysłów dużo. Przewodniczącymi Samorządu Szkolnego została koalicja: Maja Boratyńska, Natalia Dąbrowska i Maja Hryszko z klasy 8A. Dziewczynki nie będą same, będą je czynnie wspierać Paulina, Patrycja, Piotr, Marysia i Franciszek.

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Wierzymy, że nasz nowo wybrany samorząd będzie godnie reprezentował naszą szkołę.