Aktualności

IMG_20221104_110121

W klasie 8A została zorganizowana wycieczka edukacyjna do jednostki JR-G1 Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami Państwowej Straży Pożarnej, z istotą zagrożeń pożarowych, praktycznymi sposobami minimalizacji lub eliminacji tych zagrożeń, przeznaczeniem sprzętu gaśniczego, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.